Calm

Den professionelle samtale

I nogle situationer kan der være behov for, at få professionel støtte og sparring til personlige vanskeligheder.

 

I den situation kan der findes støtte og hjælp hos en person med psykologfaglig erfaring og viden. Det kan være, at der er behov for sparring og støtte i forhold til ændringer i ens livssituation.

 

Årsagen kan være skilsmisse, sorg og tab, ændringer og belast-ninger i ens arbejdssituation, opsigelse eller en oplevelse af dårlig trivsel.

 

I andre typer af situationer er der behov for reel behandling.

 

Det kan værre der, hvor der er tegn på en depression, angst-reaktioner eller stresssymptomer.

 

Som autoriseret psykolog, kan jeg tilbyde professionel behandling, sparring og støtte på en række områder.

 

Jeg har stor erfaring i at arbejde med unge og voksne inden for områderne:

 

  • Depression, angst og stress
  • Arbejdsplads problematikker
  • Sorg, tab og krise

 

Det grundlag jeg arbejder ud fra, er kognitiv teori og metode.

 

Fokus i samtaler går på at få indkredset og præciseret de personlig vanskeligheder. Få identificeret tankemønstre og ad-færdsmønstre som vedligeholder vanskeligheder, og på at få udviklet og indarbejdet nye og mere hensigtsmæssige måder

at tænke og handle på.

 

Målet med samtalerne er, at opnå en bedre trivsel og funktion i relation til de personlige vanskeligheder.

Karin Hjelmsø

Cand. psych. aut. Erhvervspsykolog

Mail:   kh@puzzle-hr.dk

Telefon:     22 74 06 91

Lyngby Hovedgade 35, 2

2800 Kgs. Lyngby

Dansk psykolog forening logo