Om PUZZLE

Puzzle er en konsulentvirksomhed indenfor HR området, etab-leret i 1998 af Karin Hjelmsø. Puzzle løser opgaver indenfor Human Ressource Development og det erhvervspsykologiske område.

 

Det løses opgaver indenfor områderne:

 

 • Stressforebyggelse og stresshåndtering
 • Coaching/sparring af medarbejdere og ledelse
 • Rekruttering
 • Kompetenceudvikling
 • Teamudvikling
 • Projektering og udførelse af kvalitative undersøgelser
 • Konfliktløsning
 • Opsigelse og genplacering af medarbejdere
 • Undervisning og formidling.
 • Løsninger på opgaver, udvikles i tæt samarbejde med den enkelte virksomhed.
 • På den måde tilpasses løsningen bedst muligt til virksom-
  hedens særlige kendetegn, forhold og behov.

 

Opgaver kan være specifikke og begrænsede opgaver

- eller det kan være længere varende udviklingsopgaver.

 

Opgaveløsningen er kendetegnet af høj faglighed og ordent-

lighed i udførelsen.

 

Puzzle har en særlig opmærksomhed på god trivsel.

 

Der lægges vægt på, hvordan der skabes god trivsel for det enkelte
menneske og for virksomheden som helhed.

 

Fordi god trivsel hos mennesker, der er del af en virksomhed,

er et væsentligt element i, at skabe gode resultater og vækst i

virksomheden.

PUZZLE v/ Karin Hjelmsø

Cand. psych. aut. Erhvervspsykolog

Mail:   kh@puzzle-hr.dk

Telefon:     22 74 06 91

Lyngby Hovedgade 35, 2

2800 Kgs. Lyngby

Dansk psykolog forening logo